Allmänna villkor - Hitta Brf online

Upphovsrätt
Innehållet i webbtjänsten tillhandahålls av Hitta Mera AB och ansvarig utgivare är Jonas P Ström.

Materialet får inte kopieras, distribueras, tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt utan Hitta Mera AB eller vederbörande rättighetshavare lämnat sitt uttryckliga medgivande till detta.

Missbruk av tjänst/tjänster
Vid missbruk av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att med omedelbar verkan stänga konto/konton. Databasdumpning* leder till omgående avstängning samt vidare rapportering.

Databasdumpning = olovlig kopiering/nerladdning av del eller hela upphovsrätts skyddad information.

Inloggningskonto
Tilldelat inloggningskonto är personligt och får inte användas av annan än registrerad användare. Om inloggningsinformation har kommit på avvägar skall detta omedelbart rapporteras till oss.

Genom inloggning till Hitta Brf online godkänns ovan nämnda villkor.