Beställ Hitta Brf online - alla Brf:er Online

Brf Info - // Hittabrf.se Ja tack! Jag beställer ett konto till Brf Info med kontaktuppgifter och fastighetsinformation till Sveriges samtliga Brf:er - online. Avtalet gäller i 12 månader och förlängs med 12 månader i taget. Uppsägning ska ske senast 30 dagar innan avtalets upphörande. Om inte så förlängs kontot med ytterligare 12 månader. Fakturering sker årsvis.

Du har valt konto: Hitta Brf online - Ut��kad

1. Företagsuppgifter

Företag *
Organisationsnr
Kontaktperson *
E-post *
Telefonnummer
E-post för faktura

 

2. Konto - Ut��kad

Du har valt konto: Hitta Brf online - Ut��kad för

 

3. Faktureringsuppgifter och önskemål/urval

 
         

 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bolagsverket easyFairs