Kampanj sommaren 2024 - Hittabrf.se

Senaste nytt om bostadsrättsföreningar

Fortsatt få nyregistrerade Brf:er

2024-06-05

Under årets första fem månader har det bara nyregistrerats 133 bostadsrättsföreningar vilket är en liten ökning jämfört med motsvarande period 2023 då det nyregistrerades 117 Brf:er.

Antal nyregistreringar det senaste året är den lägsta sedan 90-talet men vår bedömning är att nyregistreringarna tar fart så snart de nyproducerade Brf:erna får sålt klart alla objekt.
Nyregistrerade Brf:er årets första fem månader
Brf:er med tomträtt

2024-05-10

Idag har 2 315 bostadsrättsföreningar tomträtt varpå merparten finns i våra storstäder. Tomträtt infördes 1908 i syftre att upplåta billig mark till bostäder och på så sätta gynna nyproduktion.
Brf:er med tomträtt
Bostadsrättsföreningar med skyddsrum

2024-04-09

Nu har vi uppdaterat vår databas med alla 6 745 bostadsrättsföreningar som har skyddsrum. Kontakta oss för mer information när du vill hitta och nå Brf:er i ditt upptagningsområde som har skyddsrum.
Åldersfördelning i Brf styrelserna

2024-03-11

I Sveriges 29 670 aktiva Brf:er finns det kring 132 775 ordinarie ledamöter och ytterligare kring 42 450 personer som är suppleanter, revisorer eller efterträdare m.m.

Åldersfördelningen bland ordinarie ledamöter är:
Åldersfördelningen i Brf styrelserna
Utvecklingen inom Brf 2023 - både högt och lågt

2024-02-02

Vår årssammanställning av utvecklingen inom bostadsrättsföreningar 2023 visar på både högt och lågt. Nyregistreringen av bostadsrättsföreningar bromsade in mycket kraftigt för helåret 2023 och landade på enbart 233 stycken vilket är den lägsta siffran sedan 90-talet.

Däremot så tillkom omkring 24 200 Brf lägenheter fördelat på 47 ombildningar och 590 färdigställda nyproduktioner vilket är en klar ökning jämfört med 2022 då det tillkom 17 250 lägenheter.

Brf utveckling 2019-2023
Brf:erna hittar du i vår Hitta Brf Online eller går att köpa ut som Excelfil.
Få nyregistrerade Brf:er under 2023

2024-01-05

Nyregistreringen av bostadsrättsföreningar bromsade in mycket kraftigt för helåret 2023 och landade på enbart 233 stycken. Inbromsningen beror på den stora osäkerheten av räntehöjningar som kom samma år och vi får backa tillbaka till -90-talet för att hitta motsvarande låga siffror för nyregistreringar.

Antal lägenheter per årtionde

Brf:erna hittar du i vår Hitta Brf Online eller går att köpa ut som Excelfil.
Allt fler Brf:er med tredimensionella (3D-bildade) fastigheter

2023-12-20

2004 införde man möjlighet att 3D-bilda fastigheter. Kring 330 bostadsrättsföreningar har sedan dess tillkommit i någon form av 3D-bildning. 3D-bildning betyder att en fastighet i sin helhet kan vara avgränsad både horisontellt och vertikalt.

Ett exempel, kan vara en fastighet (tomt) där det finns ett flerfamiljshus med bostäder och lokaler om tio våningar samt källare med garage.

Man väljer att skapa ett utrymme (en fastighet: Husaren 1) för enbart bostäderna som ingår i en bostadsrättsförening. Lokalerna på markplan och tillhörande garage i källaren bildar ett eget utrymme och egen fastighet (Husaren 2) som vanligtvis ägs av ett fastighetsbolag.

Brf:erna hittar du i vår Hitta Brf Online eller går att köpa ut som Excelfil.
2023 ett bra år för nyproduktion trots avmattad konjunktur

2023-12-15

Året börjar närma sig sitt slut och under året har vi fyllt på vår databas med 579 nyproducerade Brf:er och 29 ombildade Brf:er. Tillsamman förvaltar dessa bostadsrättsföreningar strax över 23 300 lägenheter.
Jämförelsevis så var siffrorna 2022, 17 300 lägenheter fördelat på 504 nyproduktioner och 77 ombildningar.

Brf:erna hittar du i vår Hitta Brf Online eller går att köpa ut som Excelfil.
Antal lägenheter per årtionde

2023-09-22

Grafen visar antal lägenheter per årtionde och statistiken omfattar även de Brf:er som har ombildats. Kring 63 % av landets Brf:er är förening sedan byggår och resterande andel är Brf:er som har ombildats och därmed tillträtt en fastighet som redan är uppförd.
Antal lägenheter per årtionde
Ålder på Brf:ernas fastigheter

2023-09-06

Grafen visar ålder på bostadsrättsföreningarnas fastigheter och statistiken omfattar även de Brf:er som har ombildats. Kring 63 % av landets Brf:er är förening sedan byggår och resterande andel är Brf:er som har ombildats och därmed tillträtt en fastighet som redan är uppförd.
Ålder på Brf:ernas fastigheter
Stor inbromsning av nyregistrerade Brf:er

2023-08-09

Enbart 9 bostadsrättsföreningar nyregistrerades under juli vilket är den lägsta siffran sedan 1996. Mellan januari - juli har bara 141 nya bostadsrättsföreningar nyregistrerats (kommande nyproduktion och ombildningar) vilket är en mycket stor minskning jämfört med januari-juli 2022 då det nyregistrerades 496 bostadsrättsföreningar.
Nyregistrerade Brf:er mellan 2019-2023 2023 i diagrammet avser januari t.o.m. juli
Ny data om bostadsrättsföreningars energideklarationer

2023-05-20

Vi har nu fått hem uppdaterad infomration som visar att 22 400 bostadsrättsföreningarna har en giltig energideklaration. Så många som 6 600 Brfer har en deklaration som löper ut nu 2023 alt saknar giltig deklaration. Kontakta oss gärna för mer information.

Läs mer/beställ register.
Luften helt ur för ombildningar!

2023-05-02

Vår senaste statistik visar att antal ombildade Brf:er är den lägsta per kvartal på 40 år. Enbart sex Brf:er ombildades första kvartalet 2023 och för att hitta så pass få får vi gå tillbaka till 1970-talet.
Statistik ombildningar sedan 1980
Antal Brf:er per lägenheter

2023-04-17

De största Brf:erna i Sverige som har 200 lägenheter eller mer utgör knappt 2,4 % av alla bostadsrättsföreningar. De äger och förvaltar kring 18 % av alla bostadsrättslägenheter i Sverige, strax över 233 000 lägenheter.
Fördeling antal lägenheter
Fortsatt kraftig inbromsning av nyregistrerade Brf:er

2023-04-12

Antal nyregistrerade Bostadsrättsföreningar för första kvartalet 2023 blev bara 78 st vilket gör att trenden vi sett sedan i höstas håller i sig.

Senast vi såg så här få nyregistrerade motsvarande kvartal är 2009.

Kraftig avmattning av Brf ombildningar 2022

2023-02-06

Vår årssammanställning över nyproduktion och ombildningar visar att antalet ombildade Bostadsrättsföreningar minskat kraftig 2022.

Kraftig avmattning av Brf ombildningar 2022

Betydligt färre nyregistrerade bostadsrättsföreningar 2022

2023-01-09

Vår senaste statistik visar att 672 bostadsrättsföreningar nyregistrerades under 2022 vilket är det lägsta antal sedan 2012 då 632 bostadsrättsföreningar nyregistrerades.
Framför allt ser vi en kraftig minskning sedan sommaren 2022 och jämfört helår 2022 mot 2021 har det nyregistrerats 292 färre bostadsrättsföreningar.

Status registrerade Brf:er 2022 Antal Andel i %
Byggprojekt/Nyproduktion 547 81 %
Lagerbolag 46 7 %
Ombildad/vill ombildas 79 12 %
Färre antal nyregistrerade Brf:er 2022

2022-09-05

Under första halvåret 2022 nyregistrerades 457 bostadsrättsföreningar vilken är betydligt färre än motsvarande period 2021 då 558 bostadsrättsföreningar nyregistrerades.

Antal ombildade bostadsrättsföreningar var färre första halvåret 2022 än 2021 men har vägts upp att fler stora bostadsrättsföreningar har ombildats. Under januari-juni 2021 ombildades 79 Brf:er med 1780 lägenheter och i år har 55 Brf:er ombildats med 1670 lägenheter.

Nya urval i Hittabrf online

2022-05-12

Vår online-tjänst Hittabrf har fått nya funktioner med bland annat förbättrade urval på BoKlok, Fritids Brf och Senior Brf:er. Kontakta oss gärna om du har någon fråga om vår tjänst Hitta Brf Online.

Fler nyregistrerade Brf:er 2021

2022-02-03

Trots ytterligare ett år med Corona så registrerades det betydligt fler bostadsrättsföreningar under 2021 - totalt 964 st. Antal nyproduktion och ombildningar låg båda i linje med tidigare år.

Status registrerade Brf:er 2021 Antal Andel i %
Byggprojekt/Nyproduktion 802 83 %
Lagerbolag 29 3 %
Ombildad/vill ombildas 133 14 %
Inte så stor påverkan av Corona 2020 på Brf:er

2021-02-01

Trots ett år med Corona så blev det liten påverkan på nyregistreringar och nyproduktion, däremot färre ombildningar som ligger i linje sedan flera år tillbaka.

Brf:er under 2020 Antal
Nyregistreringar 756
Nyproduktion 653
Ombildade Brf:er 103
Något färre nyregistrerade Bostadsrättsföreningar kvaltal 3, 2020

2020-10-01

Vår senaste statistik visar att 504 bostadsrättsföreningar nyregistrerades under årets första tre kvartal 2020 vilket är i nivå med 2019 då 523 nyregistrerades.
Andelen föreningar för ombildning, där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter, minskar stort jämfört med 2019.

Status registrerade Brf:er 2020 Antal Andel i %
Byggprojekt/Nyproduktion 403 80 %
Lagerbolag 45 9 %
Ombildad/vill ombildas 56 11 %
Nya listor i Hittabrf online

2020-04-03

Vi har nu lagt in fler funktioner och utökat listor med mer data. Kontakta oss gärna om du har någon fråga om vår tjänst Hitta Brf Online.

Nya urval i Hittabrf online

2020-02-15

Vår online-tjänst Hittabrf har fått flera nya funktioner med bland annat förbättrade och förenklade urval. Kontakta oss gärna om du har någon fråga om vår tjänst Hitta Brf Online.

Något färre nyregistrerade Bostadsrättsföreningar 2019

2020-02-08

Vår senaste statistik visar att 736 bostadsrättsföreningar nyregistrerades 2019 vilket är en minskning jämfört med 2018 då 770 nyregistrerades.
Andelen föreningar för ombildning, där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter, ökade medans något färre Brf:er registrerades för nyproduktioner jämfört med 2018.

Status registrerade Brf:er 2019 Antal Andel i %
Byggprojekt/Nyproduktion 500 67,93 %
Lagerbolag 44 5,98 %
Ombildad/vill ombildas 192 26,09 %
Nya funktioner i Hittabrf online

2019-11-21

Vår online-tjänst Hittabrf har fått flera nya funktioner samt förenklingar i urvalen. Kontakta oss gärna om du har någon fråga om vår tjänst Hitta Brf Online.

Allt fler Brf:er som bara upplåter lokaler

2019-11-08

Sedan 2010 har det blivit att vanligare med Bostadsrättsföreningar som enbart upplåter lokaler till sina medlemmar. Lokalerna är oftast av typen industrilokal d.v.s. en byggnad som innehåller lagerutrymme och kontor för olika ändamål. Det finns även Brf:er som upplåter båtplats i båtmagasin samt ateljé.

Fram till 2009 hade det uppförts 73 Brf:er med enbart lokaler och de senaste tio åren har det tillkommit ytterligare 108 Bostadsrättsföreningar med enbart lokal som exempelvis:

Brf Skedala Lagerhotell
Brf Näsets Brygga
Brf Bällsta Industripark
Brf Moraberg Park
Brf Domnarvet 10
Brf Skyttbrink Företagspark


Nya funktioner i Hittabrf online

2019-09-27

Vår online-tjänst Hittabrf har fått flera nya funktioner och dataurval. Kontakta oss gärna om du har någon fråga om vår tjänst Hitta Brf Online.

Kraftig inbromsning av nyregistrerade Bostadsrättsföreningar 2018

2019-02-08

Vår senaste statistik visar att enbart 768 bostadsrättsföreningar nyregistrerades 2018 vilket är en kraftig nergång jämfört med 2017 då det var 1 553 nyregistreringar.
Både nyregistrering av nyproduktion och de föreningar där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter har minskat stort jämfört mot 2017.

Status registrerade Brf:er 2018 Antal Andel i %
Byggprojekt/Nyproduktion 595 77,47 %
Lagerbolag 55 7,16 %
Ombildad/vill ombildas 118 15,36 %

Se även våra tjänster: Kartläggning/statistik  |  Nå alla nya och ombildade Brf:er förstNy version av Hittabrf online

2018-04-09

Nu släpper vi ny version av vår online-tjänst Hittabrf där du snabbt och enkelt hittar alla Brf:er. Den nya versionen har fler sök och visningsfunktioner, förbättrade listor med fler alternativ för att ännu lättare hitta rätt Brf.

Kontakta oss gärna om du har någon fråga om vår uppdaterade tjänst Hitta Brf Online.Rekordmånga nyregistrerade Bostadsrättsföreningar 2017

2018-01-12

Vår senaste statistik visar att 1 553 bostadsrättsföreningar nyregistrerades 2017 vilket är en liten uppgång jämfört med 2016 då det var 1 503 bostadsrättsföreningar.
Det är framför allt nyproduktion som fortsätter öka stort jämfört med tidigare år. De föreningar där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter har även ökat stort 2017.

Status registrerade Brf:er 2017 Antal Andel i %
Byggprojekt/Nyproduktion 1 095 70,51 %
Lagerbolag 125 8,05 %
Ombildad/vill ombildas 333 21,44 %

Se även våra tjänster: Kartläggning/statistik  |  Nå alla nya och ombildade Brf:er förstFortsatt rekordmånga nyregistrerade bostadsrättsföreningar

2017-06-09

Vår senaste statistik visar på fortsatt rekordmånga nyregistrerade bostadsrättsföreningar. Under årets första fem månader har det nyregistrerats 845 bostadsrättsföreningar vilket är en mycket stor uppgång om man jämför med samma period förra året då 623 bostadsrättsföreningar nyregistrerades.Mer statistik: Kartläggning/statistik  |  Nå alla nya och ombildade Brf:er först347 fastighetsinskrivningar under kvartal 1 - 2017

2017-04-05

Under första kvartalet 2017 blev 347 Bostadsrättsföreningar nya fastighetsägare fördelat på 278 nyproduktion, 62 ombildningar och 7 lagerbolag.Se även våra tjänster: Kartläggning/statistik  |  Nå alla nya och ombildade Brf:er förstRekordmånga nyregistrerade Bostadsrättsföreningar 2016

2017-01-05

Vår senaste statistik visar att 1 495 bostadsrättsföreningar nyregistrerades 2016 vilket är en uppgång med 20 procent jämfört med 2015 då det var 1 241 bostadsrättsföreningar.
Inte sedan 2006/2007 har vi sett så här många nyregistrerade Bostadsrättsföreningar och då berodde det på den stora ombildningsboomen.

Det är framför allt nyproduktion som fortsätter öka stort jämfört med tidigare år. De föreningar där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter har även ökat dock mer sparsamt.

Status registrerade Brf:er 2016 Antal Andel i %
Byggprojekt/Nyproduktion 1 100 73,58 %
Lagerbolag 130 8,70 %
Ombildad/vill ombildas 265 17,73 %

Se även våra tjänster: Kartläggning/statistik  |  Nå alla nya och ombildade Brf:er först


Många Brf uppdateringar under året

2016-10-21

Det har varit många uppdateringar bland landets bostadsrättsföreningar. Nedan är en kort sammanställning på vad som hänt under året.

Nytt
Nyregistrerade Brf:er - 1 055 st
Brf:er som blivit fastighetsägare - 651 st
Ekonomiska planer - 620 st


Uppdaterat
Bostadsrättsföreningar - 6 631 st
Styrelsemedlemmar - 117 300 st
Nya funktioner och uppdateringar i Brf Info

2016-05-25

I den senaste versionen har vi uppdaterat och förbättrat:

Sök på HSB eller Riksbyggen
I sökrutan för Brf namn/Adress/Org.nr kan man nu ange HSB eller Riksbyggen och på så sätt få fram Brf:er med HSB eller Riksbyggen i namnet.

Ny flik för Göteborg
Under Avancerad sök har vi lagt till en egen sida för Göteborgs Brf:er. Här kan man se fördelning per kommuner i Västra Götalands län ner till orter. Alla Brf:er i Göteborgs kommun har även flaggats med Stadsdelsnämnds tillhörighet.

Antal lägenheter, bostadsarea (BOA) och ny sortering
I kontona Mellan, PRO och utökad har vi lagt till antal lägenheter och bostadsarea i listningen, smat möjliggjort sortering på antal lägenheter och BOA.

Uppdatering av Brf data
Under våren har vi lagt ner stora resurser på att manuellt uppdatera nya hemsidor, e-postadresser, telefonnummer och antal lägenheter. Brf Info innehåller:

30 363 - Bostadsrättsföreningar
209 054 - Styrelsemedlemmar
4 551 - hemsidor
2 149 - e-postadresser
20 494 - antal lägenheter
25 025 - BOA
Nya företag i Brf Info

2016-03-07

Vi har nu lagt till fler Ekonomiska förvaltare samt två nya kategorier med företag inom Fastighetsförvaltning och Bostadsföretag i Brf Info. Bland företagen hittar du de större allmännyttiga fastighetsbolagen, privata fastighetsbolagen och bostadsföretag. Listorna kommer fyllas på löpande men fler företag.
Ombildningarna ökade kraftigt 2015

2016-02-02

Vår senaste ombildningsstatistik visar att 291 Brf:er med 6 382 bostadsrättslägenheter tillkommit genom ombildning under 2015. Sett till antal lägenheter är det en kraftig ökning, plus 33 procent, jämfört med tidigare år då 4 824 lägenheter ombildades. Det är framför allt fler ombildningar i mellanstora städer som till exempel Luleå, Växjö, Linköping och Gävle.

Period Ombildade lägenheter
2015 - Q 4 2 276 st 
2015 - Q 3 1 418 st 
2015 - Q 2 882 st 
2015 - Q 1 1 806 st 
2014 - Q 4 1 181 st 
2014 - Q 3 765 st 
2014 - Q 2 1 767 st 
2014 - Q 1 1 111 st 

Se även våra tjänster: Kartläggning/statistik  |  Nå alla nya och ombildade Brf:er först


Allt fler nyregistrerade byggprojekt och ombildningar

2016-01-05

Vår senaste statistik visar att 1 229 bostadsrättsföreningar nyregistrerades 2015 vilket är en uppgång med 35 procent jämfört med 2014 då 907 bostadsrättsföreningar nyregistrerades. Det är framför allt nyproduktion som fortsätter öka stort jämfört med tidigare år. De föreningar där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter har även ökat inte minst sista kvartalet 2015.

Status registrerade Brf:er 2015 Antal Andel i %
Byggprojekt/Nyproduktion 864 70,30 %
Lagerbolag 113 9,19 %
Ombildad/vill ombildas 252 20,50 %
Nya och ombildade Brf:er   |  Fakta registrerade Brf:er


34 procent fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar

2015-10-07

Vår senaste statistik visar att 851 bostadsrättsföreningar nyregistrerats under årets första nio månader vilket är en uppgång med 34,6 procent jämfört med samma period 2014. Det är främst fler byggprojekt som registreras medan ombildningar fortsatt ligger på en stabil nivå. Det senaste kvartalet har 344 Brf:er nyregistrerats varav 245 är framtida byggprojekt och 49 ombildning.

Totalt finns det idag 30 066 registrerade bostadsrättsföreningar och av dessa är kring 24 200 aktiva, d.v.s. bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera fastigheter.

Registrerade Brf:er Q 3 - 2015 Antal Andel i %
Byggprojekt 245 71,22 %
Lagerbolag 50 14,53 %
Väntar/vill ombildas 49 14,24 %

Mer statistik?    |     Nå alla nya och ombildade Brf:er först


882 lägenheter ombildades kvartal 2 - 2015

2015-09-05

Vår senaste statistik visar att 37 Brf:er med 882 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets andra kvartal. Bland de Brf:er tillkommit genom ombildning återfinns 10 i Västra Götalands län, 8 i Stockholms län och 6 i Uppsala län. Sedan ett år tillbaka har 213 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 4 634 lägenheter.

Period Ombildade lägenheter
2015 - Q 2 882 st 
2015 - Q 1 1 806 st 
2014 - Q 4 1 181 st 
2014 - Q 3 765 st 
2014 - Q 2 1 767 st 
2014 - Q 1 1 111 st 
Mer statistik?


1 806 lägenheter ombildades kvartal 1 - 2015

2015-05-07

Vår senaste statistik visar att 78 Brf:er med 1 806 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets första kvartal. Bland de Brf:er tillkommit genom ombildning återfinns 31 i Stockholms län, 8 i Västra Götalands län och 7 i Skåne län. Sedan 2014 har 282 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 6 630 lägenheter.

Period Ombildade lägenheter
2015 - Q 1 1 806 st 
2014 - Q 4 1 181 st 
2014 - Q 3 765 st 
2014 - Q 2 1 767 st 
2014 - Q 1 1 111 st 
2013 - Q 4 1 572 st 
Nya och ombildade Brf:er   |  Fakta registrerade Brf:er


Fortsatt många nya byggprojekt nyregistreras

2015-04-08

Vår senaste statistik visar att mellan januari och mars nyregistrerades totalt 275 bostadsrättsföreningar varav 191 avser kommande nyproduktion. Jämfört med sista kvartalet 2014 har andelen nyregistrerade byggprojekt ökat med 18 procent. Antal bostadsrättsföreningar som registrerats för ombildning av hyresfastigheter ligger alltjämt kvar kring samma nivå som tidigare kvartal.

Totalt finns det idag 29 639 registrerade bostadsrättsföreningar och av dessa är kring 23 890 aktiva, d.v.s. bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera fastigheter.

Status registrerade Brf:er Q 1 - 2015 Antal Andel i %
Byggprojekt 191 69,45 %
Lagerbolag 25 9,09 %
Väntar/vill ombildas 59 21,45 %
Mer statistik?


Uppdatering av Brf Info

2015-03-12

Nu släpper vi en ny version av vår onlinetjänst Brf Info där du hittar kontaktuppgifter och fastighetsinformation till Sveriges samtliga bostadsrättsföreningar. I den nya versionen har vi uppdaterat och förbättrat:

Ny grafiskt design - Brf Info har fått mer enhetligt utseende med tydligare gränssnitt och knappar.

Nya funktionsknappar - På var föreningsbild finns alla funktionsknappar - favorit, skriv ut, ändra/lägg till, beställ - synbart oavsett vilken faktaflik du är inne och tittar på.

Snabbare adressök - Vi har snabbat upp sökningen på samtliga gatuadresser så att svar kommer direkt.

Ändra/lägga till uppgifter - Vi har lagt funktioner så att man enkelt kan skicka in ändringar eller förslag på nya uppgifter som berör alla Brf:er.

Kontakta oss - Vi har lagt till förbättrade miniformulär där du snabbt och enkelt kan skicka meddelande till oss.

Alla Brf:er online
Nyproduktion ökade och ombildningarna minskade under 2014

2015-01-30

Vår senaste ombildningsstatistik visar att 204 Brf:er med 4 824 bostadsrättslägenheter tillkommit genom ombildning under 2014. Sett till antal lägenheter är det en minskning med 24,4 procent jämfört med tidigare år då 6 381 lägenheter ombildades. Det är framför allt ombildningar i Stockholm som minskat på grund av allt färre ombildningar av allmännyttan.

Sammantaget tillkom 527 bostadsrättsföreningar 2014 genom nyproduktion och ombildning. Antal aktiva Brf:er är nu uppe i 23 900 st. Brf:erna äger och förvaltar idag strax över 1 060 000 lägenheter fördelat på ca 80 000 småhus och över 980 000 lägenheter i flerfamiljshus.

Nya och ombildade Brf:er   |  Fakta registrerade Brf:er
18 procent fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar 2014

2015-01-12

Vår senaste statistik visar att 907 bostadsrättsföreningar nyregistrerades 2014 vilket är en uppgång med 18 procent jämfört med 2013 då 769 bostadsrättsföreningar nyregistrerades. Det är framför allt nyproduktion som ökat stort sedan 2013. De föreningar där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter har en marginell ökning.

Status registrerade Brf:er 2014 Antal Andel i %
Brf sedan byggår 38 4,19 %
Byggprojekt 548 69,45 %
Lagerbolag 62 6,84 %
Ombildade 40 4,41 %
Väntar/vill ombildas 219 24,15 %
Nya och ombildade Brf:er   |  Fakta registrerade Brf:er


Bara 765 lägenheter ombildades kvartal 3 - 2014

2014-10-29

Vår senaste statistik visar att bara 49 Brf:er med 765 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets tredje kvartal. Sett till antal lägenheter är det en stor minskning jämfört med tidigare kvartal då 1 767 lägenheter ombildades. Bland de Brf:er tillkommit genom ombildning återfinns 16 i Stockholms län, 5 i Jämtlands län och 6 i Västra Götalands län. Sedan årsskiftet har 155 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 3 643 lägenheter.

Period Ombildade lägenheter
2014 - Q 3 765 st 
2014 - Q 2 1 767 st 
2014 - Q 1 1 111 st 
2013 - Q 4 1 572 st 
2013 - Q 3 1 769 st 
2013 - Q 2 1 648 st 
Nya och ombildade Brf:er   |  Fakta registrerade Brf:er


Fler byggprojekt nyregistreras

2014-10-29

Vår senaste statistik visar att allt fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar är byggprojekt. Mellan juli och september nyregistrerades totalt 216 bostadsrättsföreningar varav 163 avser kommande nyproduktion. Under årets första nio månader har 432 byggprojekt nyregistrerats vilket är en uppgång med 27,8 procent jämfört med 2013 då 338 byggprojekt nyregistrerades.

Status registrerade Brf:er Q 3 - 2014 Antal Andel i %
Byggprojekt 138 63,89 %
Lagerbolag 25 11,57 %
Väntar/vill ombildas 53 24,54 %
Nya och ombildade Brf:er   |  Fakta registrerade Brf:er


1 767 lägenheter ombildades kvartal 2 - 2014

2014-08-29

Vår senaste statistik visar att 58 Brf:er med 1 767 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets andra kvartal. Sett till antal lägenheter är det en stor ökning jämfört med tidigare kvartal då bara 1 111 lägenheter ombildades. Bland de Brf:er tillkommit genom ombildning återfinns 19 i Stockholms län, 11 i Skåne län och 6 i Västerbottens län. Sedan 2013 har 316 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 9 096 lägenheter.

Några av de föreningar som har tillkommit genom ombildning senaste kvartalet är:
- Brf Lantmäteribacken med 7 lägenheter, Västerås
- Brf Forellen 14 med 3 lägenheter, Eskilstuna
- Brf Johannes 24 med 7 lägenheter, Stockholm
- Brf Bergklacken 9 med 14 lägenheter, Bromma

Period Ombildade lägenheter
2014 - Q 2 1 767 st 
2014 - Q 1 1 111 st 
2013 - Q 4 1 572 st 
2013 - Q 3 1 769 st 
2013 - Q 2 1 648 st 
2013 - Q 1 765 st 
Mer statistik?


18 procent fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar

2014-08-08

Vår senaste statistik visar att 413 bostadsrättsföreningar nyregistrerats under årets första halvår vilket är en uppgång med 18,6 procent jämfört med första halvåret 2013. Det är främst fler byggprojekt som registreras medan ombildningar ligger på en stabil nivå. Det senaste kvartalet har 196 Brf:er nyregistrerats varav 137 är framtida byggprojekt och 59 ombildning.

Status registrerade Brf:er Q 2 - 2014 Antal Andel i %
Byggprojekt 137 69,90 %
Lagerbolag 0 0,00 %
Väntar/vill ombildas 59 30,10 %
nya och ombildade Brf:er   |  Fakta registrerade Brf:er


1 111 lägenheter ombildades kvartal 1 - 2014

2014-04-30


Vår senaste statistik visar att 48 Brf:er med 1 111 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets första kvartal. Sett till antal lägenheter är det en minskning med ca 30 procent jämfört med tidigare kvartal då 1 572 lägenheter ombildades. Sedan 2012 har 529 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 14 259 lägenheter. Bland de Brf:er tillkommit genom ombildning återfinns 16 i Stockholms län, 11 i Västra Götalands län och 5 i Västerbottens län.

Några av de föreningar som har tillkommit genom ombildning senaste kvartalet är:
- Brf Polhem 4:2 med 126 lägenheter, Järfälla
- Brf Södra Parken med 20 lägenheter, Lund
- Brf Skäpplandsgatan 13-17 med 60 lägenheter, Göteborg
- Brf Centrum i Enköping med 73 lägenheter, Enköping

Nya och ombildade Brf:er   |  Fakta registrerade Brf:er 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bolagsverket easyFairs