Trevlig sommar - Hittabrf.se

Adresser till samfälligheter, vägföreningar, samfällighetsföreningar

Samfälligheter/vägföreningar med garage/p-plats
Vi har kontaktuppgifterna till alla Samfälligheter/vägföreningar som förvaltar garage och p-platser.
Kontakta oss på info@hittabrf.se eller skicka en förfrågan här.

Samfälligheter och vägföreningar - // Hittabrf.se Vi hjälper dig med adresser till samfälligheter, vägföreningar, samfällighetsföreningar. Det finns över 34 000 samfälligheter i Sverige som äger och förvaltar vägar, VA, grönområden, garage och/eller parkering m.m. Föreningarna bildas för att de ska förvalta och underhålla t.ex. enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar.

De tidiga vägföreningarna hade i uppgift att förvalta just vägar och med tiden så har kommunerna lagt över allt mer ansvar på de boende så att dessa även ska förvalta och underhålla områden runt om sina tomter. P.g.a. att föreningarna idag har större ansvarsområden så kan man inte längre registrera vägföreningar utan de heter istället samfälligheter.

Vi hjälper er ta fram fastighetsinformation och adressuppgifter helt efter era behov:

  • Samfällighet/Vägföreningens namn och postadress
  • Lagfart, köpeskilling och förvärvsdatum
  • Byggår, värdeår, boarea, lokalarea, tomtarea
  • Typkoder, taxeringsvärde
  • Adressplatser, koordinat, kartor
Vad behöver du/ni hjälp med? Ring oss på   040-694 19 19   eller skicka en förfrågan »

Nå rätt samfälligheter och vägföreningar

Vi kan selektera fram samfälligheter och vägföreningar efter ett flertal parametrar och självklart hjälper vi dig även med villor och fritidshus.

Typ Ändamål Byggnad/tomt
Samfällighetsförening
Vägsamfällighet
Vägförening
LGA-samfällighet
Vägar
Vattenförsörjning
Avloppsanläggning
Radio-TV och/eller tele
Elledningar och/eller belysning
Värmeanläggning
Grönområden
Garage och/eller parkering
Kvartersanläggning
Bad- och/eller båtanläggning
Anläggning enl. vattenlagen
Skiftessamfälligheter
Byggår och värdeår
Boarea, lokalarea
Tomtarea
Taxeringsvärde
Köpeskilling
Förvärvsdatum


Hur många samfälligheter och vägföreningar finns det?

Antal samfälligheter Titta gärna in på vår hemsida Hittafastigheter.se där du snabbt kan se hur många samfälligheter och vägföreningar som finns i ditt område.


Vad kostar adresser/fastighetsinformation?

Priser och antal För oss är varje kund unik med olika behov och ändamål varför vi alltid skäddarsyr urval och i detalj tittar på vilken typ av information som behövs. Kontakta oss gärna eller använd vår förfrågan för rätt antal och pris.


Leverans och format

Leverans och format

Som standard levereras data i formatet Microsoft Excel och önskas annat format eller tryck till etikett så ombesörjer vi även detta. Vi hjälper er även med att bearbeta och anpassa data till era CRM-system.


Kontakta oss för mer information

Kontakta oss Ring oss gärna på 040-694 19 19 eller skicka ett mail till info@hittabrf.se för mer information. Du kan även använda vårt webbformulär för att skicka in en förfrågan direkt till oss.

 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bolagsverket easyFairs